Borger

Tak fordi du besøger Lægeservices hjemmeside.

Som privatperson kan du på denne side finde generel information omkring Lægeservice og dennes lægekonsulenters arbejde og roller, ligesom du kan læse om lovgivning og regler indenfor området.

Du vil ligeledes altid kunne finde links til andre relevante artikler og nyheder.

Du er naturligvis også velkommen til at gøre brug af vore kompetencer. Du har som privatperson f.eks. mulighed for at få foretaget lægefaglig rådgivning og vurdering, eller få lægefaglig bistand i de svære børnesager. Du kan læse mere omkring vores arbejde ved at vælge punktet ’Konsulentydelser’ fra top-menuen. 

 

GENEREL INFORMATION

Lægekonsulentens rolle i de konkrete sager

Ligesom egen læge og andre involverede læger ikke må forholde sig til sociale ydelser, gælder det samme for kommunens lægekonsulent. Dennes opgave er alene at bistå kommunen med at klarlægge indholdet af andre lægers lægelige fund, udtalelser og attester, pege på eventuelt manglende helbredsmæssige oplysninger, samt vejlede kommunen omkring skånehensyn.

Hverken lægekonsulenten eller andre læger afgør altså de sociale ydelser, og lægerne får oftest slet ikke kendskab til udfaldet af sådanne afgørelser.

Samarbejdet med kommunerne

Samarbejdet mellem Jobcentret/Kommunen og læger bygger på en samarbejdsaftale indgået mellem KL og Lægeforeningen. Her understreges også vigtigheden af, at lægerne alene forholder sig til de lægelige forhold, herunder objektive lægelige fund, udredninger, behandlinger og prognose. Samtidig understreges vigtigheden og nødvendigheden af, at lægen ikke forholder sig til borgerens sociale ydelser. Det forbliver altid sagsbehandlerens opgave.

Samtale fremmer for forståelsen

Mange spillere på samme bane kræver et godt samarbejde. Ved uoverensstemmelser eller ting, som man som borger undrer sig over, er det altid lettest at få drøftet dette tidligt i forløbet, således at problemerne ikke hober sig op. Du bør derfor altid kontakte Jobcentret, hvis du er usikker på noget – hellere en gang for meget end en gang for lidt.

 

Spørgsmål til lægeskøn og speciallægeerklæringer fra Lægeservice

Hvis du har spørgsmål til fx lægeskøn eller mener der mangler nogle lægelige dokumenter, skal du kontakte din sagsbehandler. Der bør altid foreligge alle relevante, lægelige oplysninger i sagerne.