Lægeskøn

Lægeskøn kan med fordel anvendes i sager, hvor sygdom spiller en væsentlig rolle for afgørelsen. Det kan ud over sagerne i jobcenterregi  f.eks. være i sager om bilansøgninger, merudgifter, børnesager  og tabt arbejdsfortjeneste.

Et lægeskøn afklarer og opsummerer klienternes helbredsmæssige forhold og skånebehov, samt giver forslag til eventuel yderligere afklaring.

Et lægeskøn forholder sig ikke til om en person er berettiget til sociale ydelser eller til arbejdsevnen som helhed. Dette hviler alene på en samlet socialfaglig vurdering.

Et lægeskøn er uafhængigt og alene baseret på de lægelige forhold. Det er vores erfaring at den løsning hvor lægekonsulenten sidder eksternt giver et mere “rent” lægeskøn.

I forbindelse med drøftelser af eller spørgsmål til sagerne står vores lægekonsulenter altid til rådighed såvel pr. mail som pr. telefon. Vi anbefaler også at der aftales en fast mødedag f.eks. 1 gang månedligt, hvor sagsbehandlerne og lægekonsulenten kan gennemgå eventuelle spørgsmål m.v.

Lægeservice udarbejder lægeskøn i såvel nye som længerevarende sager.

Lægeskøn leveres indenfor 6 arbejdsdage. Lægeskønnet leveres renskrevet, klar til at indgå i sagen.

Akutte sager kan aftales individuelt.