Psykiatrisk lægeskøn

Et psykiatrisk lægeskøn afklarer og opsummerer borgerens psykiatriske forhold og skånebehov.

Et psykiatrisk lægeskøn foretages af en speciallæge i psykiatri på grundlag af de foreliggende lægelige og psykiatriske dokumenter i sagen.

I forbindelse med drøftelser af eller spørgsmål til sagerne står den psykiatriske lægekonsulent altid til rådighed såvel pr. mail som pr. telefon.