Konsulentydelser

Få styr på sygefraværet
Lægeservice tilbyder lægefaglig sparring omkring firmaets sygefravær. Vi kan tilbyde vurdering af skånehensyn, sygefraværets omfang…

Læs mere
Hotline – ring 31 10 70 70
Ring til vores lægekonsulenter, når svære sager presser sig på, dokumentationen skal på plads eller der opstår tvivlsspørgsmål…

Læs mere

 

Lægefaglig rådgivning
Vore erfarne lægekonsulenter tilbyder ved personligt fremmøde lægefaglig bistand. Dette giver sagsbehandlerne mulighed for at drøfte…

Læs mere
Lægefaglig Vurdering

I forsikringssager, pensionssager og søgsmål tilbydes skriftlige lægefaglige vurderinger.
Disse vurderinger baseres på den…


Læs mere
Lægeskøn

Et lægeskøn afklarer og opsummerer klienternes helbredsmæssige forhold og skånebehov, samt giver forslag til eventuel yderligere afklaring…


Læs mere
Lægeskøn i svære børnesager

Der er netop nu fokus på svære børnesager og sagsbehandlingen af disse. I sager om udsatte børn er der stort set altid også væsentlige…


Læs mere
Psykiatrisk lægeskøn

Et psykiatrisk lægeskøn afklarer og opsummerer borgerens psykiatriske forhold og skånebehov. Et psykiatrisk læge…


Læs mere
Socialfaglig sparring

Vi tilbyder socialfaglig sparring, der er en stor hjælp i forhold til implementering af de nye reformer og nye arbejds…


Læs mere
Speciallægeerklæringer

Med meget kort ventetid kan LÆGESERVICE tilbyde speciallægeerklæringer indenfor følgende områder: Psykiatri…


Læs mere
Tilsyn ved hjemmetræning

Lægeservice tilbyder tilsyn i sager om hjemmetræning.
Hjemmetræning af børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk…


Læs mere
Tværfaglig udredning

Lægeservice tilbyder hurtig , tværfaglig helbredsafklaring som giver borgeren og socialforvaltningen mulighed for i fællesskab at komme videre…


Læs mere
Undervisning & kurser

Vi målretter vore kurser afhængig af om de tilbydes sagsbehandlerne, de praktiserende læger, A-kasserne, fagforeningerne, pensionskasserne…


Læs mere