Tilsyn ved hjemmetræning

Lægeservice tilbyder tilsyn i sager om hjemmetræning.

Hjemmetræning af børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne stiller krav til kommunerne om to årlige tilsyn. Her skal der være fokus på barnets trivsel og udvikling, men også familiens trivsel som helhed – herunder skal også eventuelle søskendes trivsel sikres.

Tilsynet munder ud i en tilsynsrapport med begrundet indstilling til om hjemmetræning skal fortsætte eller ophøre.

Ved hjemmetræning er der risiko for overstimulering og udmattelse af barnet, ligesom kosten også skal afstemmes nøje i forhold til barnets behov for energi og rette vitaminer/mineraler. Man bør ved hjemmetræningen sikre, at barnets udvikling fremmes og ikke modsat forventningen hæmmes.

For at kunne vurdere dette, kræves høj faglig kompetence.

Lægeservice tilbyder kommunerne disse tilsyn, med en både lægelig og sygeplejefaglig grundig vurdering. Herved sikres såvel helhedssynet som barnets fortsatte udvikling og at der er gavn af hjemmetræningen.