Tværfaglig udredning

Lægeservice tilbyder hurtig , tværfaglig helbredsafklaring som giver borgeren og socialforvaltningen mulighed for i fællesskab at komme videre.

Den tværfaglige udredning er velegnet i de tilfælde, hvor der er risiko for et langvarigt forløb, eller i tilfælde hvor sygdomsbilledet er så komplekst at kommunen er usikker på løsning af sagen. En tværfaglig helbredsafklaring foretages af et team bestående af en læge og en psykolog. De møder borgeren hver især og udarbejder en socialmedicinsk journal, samt en psykologerklæring. På baggrund af disse udarbejdes et tværfagligt notat, som er en kort opsummering af borgerens somatiske og psykologiske tilstand, funktionsniveauet, behandlingsmulighederne, samt en prognose. Sagen afsluttes ved en rundbordssamtale, hvor psykologen og lægen deltager sammen med sagsbehandleren, borgeren samt eventuelle bisiddere. Der udarbejdes et referat, der giver sagsbehandleren og borgeren mulighed for at komme videre. ​Dette forløb tager normalt 2-3 uger.
Ring venligst for at høre nærmere om dette tilbud.