Få styr på sygefraværet

Lægeservice tilbyder lægefaglig sparring omkring firmaets sygefravær. Vi kan tilbyde vurdering af skånehensyn, sygefraværets omfang, samt give målrettede anbefalinger, såvel på det organisatorisk som det individuelle plan.

Vi tilbyder ligeledes lægefaglig sparring om enkeltsager – både mundtligt og skriftligt – med fokus på tilbagevenden til arbejdspladsen. Der kan i den henseende peges på skånehensyn, hjælpemidler, indretning og andre tiltag.