Lægeskøn i de svære børnesager

Der er netop nu fokus på svære børnesager og sagsbehandlingen af disse.

I sager om udsatte børn er der stort set altid også væsentlige helbredsmæssige forhold – det kan være hos forældrene såvel som hos barnet. Helbred og sundhed indgår da også som et vigtigt punkt i en % 50 undersøgelse.

Lægeservice tilbyder lægefaglig bistand i sager om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Lægeservice tilbyder lægefaglig bistand i disse sager  – således at sagsbehandleren er klædt godt på ifht den lægelige dokumentation og kan sikre rette dokumentationsgrundlag for afgørelse af sagerne.