Lægefaglig vurdering

I forsikringssager, pensionssager og søgsmål tilbydes skriftlige lægefaglige vurderinger.

Disse vurderinger baseres på den tilstedeværende lægefaglige dokumentation. ​I disse vurderinger indgår alene de helbredsmæssige forhold. Rådgivningen kan indeholde beskrivelse af sygdommen, behandlingsmuligheder, prognose for sygdommen og dens indvirkning på funktionsevnen herunder eventuelle skånehensyn.