Kunde

Velkommen til LÆGESERVICE’s hjemmeside.

Lægeservice tilbyder lægefagligt samarbejde med kommuner, pensions- og forsikringsselskaber over hele landet. Hovedvægten af vort arbejde ligger på lægeskøn, psykiatrisk lægeskøn, speciallægeerklæringer, tilsyn ved hjemmetræning, samt generel lægefaglig sparring og vejledning.

I samarbejdet med jobcentrene arbejder vi målrettet med den tidlige indsats i sygedagpenge sagerne, ligesom vi sikrer en effektiv sagsbehandling i de længerevarende sager.

Vi tilbyder speciallægeerklæringer indenfor flere områder med blot 2-3 ugers ventetid.
Til familieafdelingerne tilbyder vi blandt andet vurdering i § 50 sager. Et lægeskøn her nedsætter risikoen for at overse væsentlige helbredsmæssige forhold som f.eks. psykisk sygdom og misbrug.

Vi tilbyder ligeledes tilsyn i sager om hjemmetræning. Dermed sikres en professionel vurdering af barnets udvikling og om der er gavn af hjemmetræningen.

Et samarbejde med Lægeservice indebærer også et fælles mål om at optimere den enkelte afdelings arbejdsgange, udvikling i forhold til nye politiske tiltag, love mv. – alt i alt et fælles projekt i en positiv ånd, hvor vi bidrager med det lægefaglige indhold.

Vi håber du finder de oplysninger du ønsker på denne side. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller står med behov for lægekonsulentbistand – såvel kortvarigt som langvarigt.

 

Se oversigt over alle vores konsulentydelser her